Gebruikt u andere waterbronnen dan leidingwater? Filtreer uw water.

In vele bedrijven en residenties wordt het water niet altijd alleen maar via de waterleiding gewonnen, maar ook via grondwater in geboorde putten, regenwater, oppervlaktewater of recyclage. IJzer en andere opgeloste stoffen in dit water zorgen ervoor dat de drinkbaarheid en/of bruikbaarheid van het water niet kan gegarandeerd worden. Deze stoffen zorgen ook voor hinder in waterleidingen en allerhande installaties en machines, evenals voor storingen in gevoelige apparatuur.

NSI Filtratie

De eerste stap bij het behandelen van put- en grondwater is een wateranalyse, bij voorkeur door een geaccrediteerd laboratorium. Uit dit onderzoek gaat blijken welke elementen er in het opgepompte water aanwezig zijn. Vaak gaat dit om kalk (calcium en magnesium) en ijzer. Belangrijk is dat de kwaliteit van het opgepompte water min of meer constant is. Hier komt de diepte van de geboorde put in het spel. Als vuistregel geldt dat een put vanaf 15 meter een waterkwaliteit levert die constant genoeg is om succesvol behandeld te worden.

Met de multimediafiltratiesystemen van North Star worden ijzer, mangaan en ammonium, maar ook de slechte geur en troebele kleur uit dit water gefilterd. U kan onder andere kiezen tussen modellen met een actieve koolfilter (AK) of een multimediafilter (MM). Ook voor de filtering van zware metalen zijn er oplossingen beschikbaar.

Download brochures Schrijf in op onze nieuwsbrief

Contacteer ons voor meer informatie

Ik ben:
Mijn gegevens mogen doorgegeven worden aan een vakman in mijn buurt

Verstoppingen en geurhinder vermijden? Ontijzer uw water.

Naast calcium en magnesium zit er in het grootste deel van België ook te veel ijzer in het water. Een te hoog ijzergehalte leidt tot bruine afzettingen op allerlei oppervlakken en textiel, tot verstoppingen in uw infrastructuur, tot een verminderd rendement van warmtewisselaars, tot geurhinder en vanaf bepaalde concentraties zelfs tot toxiciteit. Best dus dat ook het ijzergehalte in uw water onder controle wordt gehouden. North Star ontwikkelde hiervoor meerdere systemen.

Klassieke ontijzering via beluchting

Bij klassieke ontijzering wordt er via een compressor lucht in het water gespoten. Deze lucht zorgt in een wachttank van het systeem voor de oxidatie van het ijzer. Na dit proces wordt het ijzer via een filterbed uit het water gefilterd. Een automatische spoeling van het systeem zorgt ervoor dat ook dit filterbed gereinigd wordt van het ijzer, dat naar het riool wordt afgevoerd.

Ontijzering via ionenuitwisseling

Bij ontijzering via ionenuitwisseling is er een gelijkaardig proces zoals dat bij de ontharding van het water. Dezelfde harstanken van de NSI 1” High Capacity-serie zorgen hierbij ook voor de uitwisseling van ijzer met het natrium. Dit is een uniek concept dat enkel mogelijk is met deze exclusieve klep van North Star.

North Star Industrial 4 in 1 voor grondwaterbehandeling

Sla twee vliegen in één klap en kies voor de 4 in 1

De universele compacte totaaloplossing voor grond- en putwater! Dit toestel is gebouwd op basis van onze 4500-reeks, en zorgt voor de verwijdering van hardheid, ijzer, mangaan en ammonium.